قالب رسول الله (ص)

کد قالب

کد:
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="rasool-allah" content="<-blogandposttitle->,<-blogid->, blog, weblog, persian,iran, iranian, farsi, weblogs, blogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-blogtitle->" href="<-blogxmllink->" />
<meta name="generator" content="persianblog.ir">
<title><-BlogTitle-></title>
<!-- template designed by m2u , htt://rbc.najva.ir -->

<style><!--
body {font-family: tahoma; font-size: 8pt;}

.blogtitle{color:#ffffff;font-family: arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;padding-top: 14px;padding-bottom: 14px}

.posttitle{font-size: 9pt;font-family: tahoma;color:#000000;text-align:center;margin-top:14px;margin-bottom:5px; font-weight:bold}
.postbody {padding-right: 5px ;font-size: 9pt;font-family: tahoma;color:black;padding-top: 1px; padding-bottom: 2px;}
.postbody a:link{font-size: 9pt;font-family: tahoma; font-weight: bold;text-decoration:none;color:#000}
.postbody a:hover{font-size: 9pt;font-family: tahoma; font-weight: bold;text-decoration:none;color:#000}
.postbody a:visited  {font-size: 9pt;font-family: tahoma; font-weight: bold;text-decoration:none;color:black}

.postdesc {font-family: tahoma; color:#6f6f6f;margin-top:10px;font-size: 7pt;text-align:center;}
.postdesc a{font-size: 8pt;font-family: tahoma;}

.sidebar{width: 226px;text-align: center;padding-right: 5px; font-family:tahoma; font-size:8pt; padding-left:5px; padding-top:14px; padding-bottom:14px}
:link.bul{color:#666666; font-size: 8pt;text-decoration: none;}
:visited.bul{color:#808080; font-size: 8pt;text-decoration: none;}
:hover.bul{color:black; font-size: 8pt;}

a:link{color:#666666;text-decoration:none}
a:visited  {color:#808080;text-decoration:none}
a:hover{color:black;text-decoration:none;}

--></style>


<script>function mo_save () {window.document.execcommand('saveas')}</script>
<script type="text/javascript" src=""></script>
<script>


</script>

</head>

<body onload="'<-BlogId->.persianblog'" bgcolor="#808080" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">

<div align="center">

<table id="table_01" width="800" height="601" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td background="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rasolallah_01.jpg" width="100%" height="20">
&nbsp;</td>
<td>
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rasolallah_02.jpg" width="121" height="20" alt=""></td>
<td colspan="2">
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rasolallah_03.jpg" width="129" height="20" alt=""></td>
<td colspan="2">
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rasolallah_04.jpg" width="111" height="20" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" bgcolor="#c1c9ee" align="center" width="100%" height="152">
<div  class ="header" >
<div class="blogtitle" dir="rtl" ><-BlogTitle-></div>
<div class="date" dir="rtl" ></div>
&nbsp;</td>
<td>
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rasolallah_06.jpg" width="121" height="77" alt=""></td>
<td colspan="2">
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rasolallah_07.jpg" width="129" height="77" alt=""></td>
<td colspan="2">
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rasolallah_08.jpg" width="111" height="77" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td>
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rasolallah_09.jpg" width="121" height="75" alt=""></td>
<td colspan="2">
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rasolallah_10.jpg" width="129" height="75" alt=""></td>
<td colspan="2">
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rasolallah_11.jpg" width="111" height="75" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rasolallah_12.jpg" width="800" height="3" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" background="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rasolallah_13.jpg" align="center" width="100%" height="23">

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rasolallah_14.jpg" width="800" height="3" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" dir="rtl" width="100%" height="100%" valign="top" bgcolor="#edeef3">
<div style="width:560px;text-align:right;padding-left:14px;padding-right:14px;text-direction:rtl">

<blogpost>
<a name="<#postid#>"></a>
<div class="posttitle"><-PostTitle-></div>
<div class="postbody" ><-PostContent-> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
<div class="postdesc">
|<a class="bul" href="<-PostLink->" >+</a>|
نوشته شده در &nbsp;<-PostDate->ساعت&nbsp;<-PostTime->&nbsp توسط&nbsp;<-postAuthor->&nbsp;
<blogcomment>
  |&nbsp;
  <span dir="rtl" >
      <BlogComment>پیام های دیگران(<-count->)</BlogComment>
      </span>
        </blogcomment>
     </div>
            <hr size="1" color="#dbddf2" >

</blogpost>
<BlogPage>
<a name="<#postid#>"></a>
<div class="posttitle"><-PageTitle-></div>
<div class="postbody" ><-PageContent-> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
<div class="postdesc">
|<a class="bul" href="<-PostLink->" >+</a>|
نوشته شده در &nbsp;ساعت&nbsp;&nbsp توسط&nbsp;مدیر&nbsp;
<blogcomment>
  |&nbsp;
  <span dir="rtl" >
       
      </span>
        </blogcomment>
     </div>
            <hr size="1" color="#dbddf2" >

</BlogPage>
<BlogArchivePage>
<a name="<#postid#>"></a>
<div class="posttitle">عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></div>
<div class="postbody" ><BlogArchiveItems>» <a href="<-PostLink->"><-posttitle-></a> :: <-PostDate-><br /></BlogArchiveItems> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
<div class="postdesc">
|<a class="bul" href="<-PostLink->" >+</a>|
نوشته شده در &nbsp;ساعت&nbsp;&nbsp توسط&nbsp;مدیر&nbsp;
<blogcomment>
  |&nbsp;
  <span dir="rtl" >
       
      </span>
        </blogcomment>
     </div>
            <hr size="1" color="#dbddf2" >

</BlogArchivePage>
</div>
&nbsp;</td>
<td colspan="2" bgcolor="#dbddf2" align="center" width="226" height="100%" valign="top">

<div class="sidebar">


<a href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a><br>
<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open ('archive.asp', 'archive', 'width=150, height=200, scrollbars=no, resizable=no');">آرشیو وبلاگ</a><br>
<a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.sethomepage('[myblog]');" href="javascript:void(0)">خانگی سازی</a><br>
<a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a><br>
<a href="javascript:mo_save()">ذخیره کردن صفحه</a><br>
<a href="javascript:window.external.addfavorite('http://[user].mihanblog.com',' [blogtitle] ')">اضافه به علاقه مندیها</a><br>


<br>

لینک دوستان
<span color="#808080" style="font-size: 7pt">
<hr size =1 color =#edeef3 style="margin-bottom:5px;margin-top:5px; ">
 
</span>
<BlogLinks><a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br /></BlogLinks><br>

<br>
<br>
امکانات
<span color="#808080" style="font-size: 7pt">
<hr size =1 color =#edeef3 style="margin-bottom:5px;margin-top:5px; ">
 
</span>
<p style="text-align:center;margin-top:5px;margin-bottom:0px">

<br>
       
    <div align="center">
<a style="color: #ffffff; text-decoration: none; font-family: arial; font-size: 8pt; border: 1px solid #ff9955;  background-color: #ff6600" href="<-blogxmllink->">&nbsp;rss&nbsp;</a></p><br>
<span color="#808080" style="font-size: 7pt">powered by<br>
    <a  href="http://www.persianblog.ir/" style="font-family: arial; font-size: 9pt; " > persianblog.ir</a>
<hr size =1 color =#edeef3 style="margin-bottom:5px;margin-top:5px; ">
 
</span>
 <!-- template designed by m2u , htt://rbc.najva.ir -->
  <p>طراح قالب و پشتیبانی<br>
  <br>
  <a href="http://m2u118.blogfa.com" target="_blank"><font size="1">غریب ترین آشنا</font></a></span><span color="#808080" style="font-size: 7pt"><br>

<a href="http://rbc.najva.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/rbc.najva.ir.jpg" title=":: rbc.najva.ir ::" width="120" height="56"></a>

</p>

</p>


    </div>
    <br>

</div>
<!-- end sidebar -->

&nbsp;</td>
<td bgcolor="#edeef3" width="13" height="100%">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/spacer.gif" width="439" height="1" alt=""></td>
<td>
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/spacer.gif" width="121" height="1" alt=""></td>
<td>
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/spacer.gif" width="1" height="1" alt=""></td>
<td>
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/spacer.gif" width="128" height="1" alt=""></td>
<td>
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/spacer.gif" width="98" height="1" alt=""></td>
<td>
<img src="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/rasoolallah/spacer.gif" width="13" height="1" alt=""></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
<!-- template designed by m2u , htt://rbc.najva.ir -->
</html>
/ 0 نظر / 17 بازدید