قالب محرم1

کد قالب :

کد:
<html><head><title>:: <-BlogTitle-> ::</title><meta  http-equiv="content-type"  content="text/html; charset=utf-8"><style>body  { scrollbar-face-color: #990000; scrollbar-arrow-color: #ff0000; scrollbar-base-color: #440000; scrollbar-shadow-color: #550000; scrollbar-highlight-color: #dd0000; scrollbar-track-color: #000000; font-family: tahoma, times new roman, sans-serif; scrollbar-darkshadow-color: #000000} body   { background: #000000 url() no-repeat fixed left;; font-family: tahoma, times new roman, sans-serif; font-size: 8pt; margin: 0px; color: #ffffff }a   { font-family: tahoma, times new roman, sans-serif; color:#ff0000; text-decoration: none } a:hover   { font-family: tahoma, times new roman, sans-serif; color:#ffffff } a.postedby   {font-size: 7pt; color: #999999; text-decoration: none } .blogtitle   { font-family: arial, times new roman, sans-serif; color: #ffffff; font-size: 46px; font-weight: bold;<br />
margin:2px; width:450; height:50; filter:glow(color=#ff0000,strength=5) }.links   { font-size: 8pt; color: #ffffff; line-height: 170%; text-decoration: none }.date   { font-family: tahoma, times new roman, sans-serif; color: #ff0000; font-size: 10pt; font-weight: bold }.posts   { font-family: tahoma, times new roman, sans-serif; color: #ffffff; font-size: 8pt; line-height: 170% }</style><script lang ="javascript">function getbc(lngpostid){inttimezone=<-blogtimezone->;strblogid="";intcount=-1;strresult="";try {for (i=0;i<blogcomments.length;i+=2){if (blogcomments[i]==lngpostid)intcount=blogcomments[i+1] ; }}  catch( e) {}if ( intcount==-1)  strresult="آرشیو نظرات";if ( intcount==0)  strresult="نظر بدهید";if ( intcount==1)  strresult=" نظر";if ( intcount>1)  strresult=intcount + " نظر" ;strurl="http://www.blogfa.com/comments.aspx?blogid=" +strblogid + "&postid=" + lngpostid + "&timezone=" + inttimezone ; strresult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strurl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strresult + " </a>" ;document.write ( strresult ) ;}</script>
<body style="background-image: url('http://www.najva.ir/rbc/template/persianblog/moharram2/journey1.jpg')"></head>&nbsp;<table width="409" bgcolor="" cellspacing="1" cellpadding="10" align="center"><tr height="10"><td bgcolor="" width="646"><p class="blogtitle" align="center"><-BlogTitle-></span></p></td></tr></table><table align="center"><tr height="1"><td width="646"><p align="center"><font style="font-size: 8pt"> welcome to my weblog</span></p></td></tr></table><br><br><div align="center">
<table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td valign="top" dir="rtl" width="70%"><font face="tahoma">
<blogpost><a id=<#postid#>></a> <span style="font-size:8pt"><a name="<-postid->"></a>
<div class="posttitle" dir="rtl"><a href="<-postLink->">
<font color="#008000"><-PostTitle-></font></a></div>
<div class="postbody" dir="rtl" >
<p align="justify" dir="rtl"><-PostContent-> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost> </div>
<div class="postdesc" dir="rtl"><a class="bul" href="<-postLink->" >+</a>نوشته شده در<-PostDate->ساعت <-PostTime->  توسط <-postAuthor->
<BlogComment>پیام های دیگران(<-count->)</BlogComment></div></span>
<img border="0" src="http://www.najva.ir/rbc/template/persianblog/moharram2/2dso5uh.gif" width="368" height="24"></p>
</blogpost>
<BlogPage><a id=<#postid#>></a> <span style="font-size:8pt"><a name="<-postid->"></a>
<div class="posttitle" dir="rtl"><a href="<-pageLink->">
<font color="#008000"><-PageTitle-></font></a></div>
<div class="postbody" dir="rtl" >
<p align="justify" dir="rtl"><-PageContent-> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost> </div>
<div class="postdesc" dir="rtl"><a class="bul" href="<-pageLink->" >+</a>نوشته شده درساعت   توسط مدیر
</div></span>
<img border="0" src="http://www.najva.ir/rbc/template/persianblog/moharram2/2dso5uh.gif" width="368" height="24"></p>
</BlogPage>
<BlogArchivePage><a id=<#postid#>></a> <span style="font-size:8pt"><a name="<-postid->"></a>
<div class="posttitle" dir="rtl"><a href="#">
<font color="#008000">عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></font></a></div>
<div class="postbody" dir="rtl" >
<p align="justify" dir="rtl"><BlogArchiveItems>» <a href="<-PostLink->"><-posttitle-></a> :: <-PostDate-><br /></BlogArchiveItems> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost> </div>
<div class="postdesc" dir="rtl"><a class="bul" href="#" >+</a>نوشته شده درساعت   توسط مدیر
</div></span>
<img border="0" src="http://www.najva.ir/rbc/template/persianblog/moharram2/2dso5uh.gif" width="368" height="24"></p>
</BlogArchivePage></td>
<td width="5%"></td>
<td valign="top" width="25%">
<div class="links" align="center" dir="rtl">

<div style="padding-bottom:7px;text-align: justify" dir="rtl"  >
<center><BlogPhoto><center><img src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogAuthor->" /></center></BlogPhoto></center>
<p dir="rtl" style="text-align: center"> <br></div>
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<img border="0" src="http://www.najva.ir/rbc/template/persianblog/moharram2/2dso5uh.gif" width="135" height="24"></p>
<a href="http://<-BlogId->.persianblog.ir">
<font color="#808080">صفحه نخست</font></a><font color="#808080"><br>
</font>
<a href="mailto:<-BlogEmail->"><font color="#808080">پست الکترونیک</font></a><font color="#808080"><br>
</font>
<a href="<-BlogArchiveLink->"><font color="#808080">آرشیو وبلاگ</font></a><p dir="rtl" style="text-align: center">
<img border="0" src="http://www.najva.ir/rbc/template/persianblog/moharram2/2dso5uh.gif" width="135" height="24"></p>
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<img border="0" src="http://www.najva.ir/rbc/template/persianblog/moharram2/2dso5uh.gif" width="135" height="24"></p>
نوشته های پیشین<br><span dir="ltr">
<BlogArchive><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br /></BlogArchive></span>
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<img border="0" src="http://www.najva.ir/rbc/template/persianblog/moharram2/2dso5uh.gif" width="135" height="24"></p>

<p dir="rtl" style="text-align: center">
<img border="0" src="http://www.najva.ir/rbc/template/persianblog/moharram2/2dso5uh.gif" width="135" height="24"></p>
نویسندگان<br>
<BlogAuthors><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a><br /></BlogAuthors>
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<img border="0" src="http://www.najva.ir/rbc/template/persianblog/moharram2/2dso5uh.gif" width="135" height="24"></p>
پیوندها<br>
<BlogLinks><a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br /></BlogLinks> <br />
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<img border="0" src="http://www.najva.ir/rbc/template/persianblog/moharram2/2dso5uh.gif" width="135" height="24"></p>
طراح قالب
<br><span lang="en-us"><a href="http://rbc.najva.ir/">
<font color="#808080">monesam khoda</font></a></span><p>پشتیبانی 
<br><a href="http://rbc.najva.ir/"><font color="#808080">کانون وبلاگ نویسان مذهبی</font></a></p>
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<img border="0" src="http://www.najva.ir/rbc/template/persianblog/moharram2/2dso5uh.gif" width="135" height="24"></p>
<br><-BlogCustomHtml-><br /><-persianstat-></div></td>
</tr>
</table></div></body></html>
&nbsp;<!-- fine immagine -->
<body onload="window.alert('&#1610;&#1575;&#1605;&#1607;&#1583;&#1610;(&#1593;&#1580;)&#1580;&#1575;&#1606;');"
onunload="window.alert('&#1610;&#1575; &#1593;&#1604;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1605;&#1575;&#1587; &#1583;&#1593;&#1575;');">
</body>


</html>
/ 5 نظر / 9 بازدید
علیرضا

اجرکم عندالله من دانشجوی it هستم خوشحال می شوم در زمینه ای کمک ت کنم اگه کاری داشتی برا م e- mail بفرست

مجید

دوست عزیز درباره قلب هات هیچ نظری ندارم همه خوب ولی کسی که قالب وبلاگش اینه آیا باید روی صفحه وبلاگش همچین جوک زشتی رو بنویسه یکم فکر کن اونم روی چه اسم مبارکی

حیرت

سلام وبلاگ خوبی داری لطف کن قالبهای دوطرفه بذار اگرم میخوای دوستانی با مباحث علمی داشته باشی یه سر به کلبه فقیرانه من بیا

تسنیم

سلام بابت قالبهات ممنون . جالب بودن . منم دانشجوی ترم آخر ریاضی هستم . به وبلاگ منم سری بزن . خوشحال میشم .