رز سفید

کد قالب

کد:

<html>
<!--roze-sefid--by:ham-aashiaan.blogfa.com-->
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="<-BlogTitle-> - welcome to my weblog">
<meta name="keywords" content="<-BlogTitle->,, blog, weblog, persian,iran, iranian, farsi, weblogs, blogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<meta name="generator" content="blogfa.com">
<title><-BlogTitle-></title>
<style>
body {font-family: tahoma; font-size: 9pt;color: bed58b; background-color:000000;text-align: center;}
.header{width:900px;height:340px;background-image: url('http://rbc.najva.ir/template/persianblog/white-roz/1.gif'); background-repeat: no-repeat}
.pagebody{width:900px;background-image: url('http://rbc.najva.ir/template/persianblog/white-roz/3.gif'); background-repeat: repeat-y}
.footer{width:900px;height:20px;background-image: url('http://rbc.najva.ir/template/persianblog/white-roz/2.gif'); background-repeat:no-repeat}

.blogtitle{color:80905c;font-family: tahoma; font-size: 18pt; padding-top: 210px;text-align:right;padding-right:360px; padding-bottom:30;}
.blogtitle a:link {color:80905c;text-decoration: none;}
.blogtitle a:visited {color:80905c;text-decoration: none;}
.blogtitle a:hover {color:bed58b;text-decoration: none;}

.blogsubtitle{color:#bed58b ;font-family: tahoma;font-size: 10;text-align:right;padding-right:360px; padding-left:80px; ptpadding-bottom: 9px;}

.menutop{font-family: tahoma ;font-size: 7pt;font-weight: bold; text-align:right;padding-top: 50px; padding-right:20px; ptpadding-bottom: 9px;}

.posttitle{font-size: 9pt;font-family: tahoma; font-weight: bold ;color:#bed58b;padding-top: 6px; padding-bottom: 2px;}
.posttitle a:link {color:#bed58b;text-decoration: none;}
.posttitle a:visited {color:#bed58b;text-decoration: none;}
.posttitle a:hover {color:80905c;text-decoration: none;}

.postbody {padding-right: 5px ;font-size: 9pt;font-family: tahoma;color:cccccc;padding-top: 1px; padding-bottom: 2px;;line-height:1.5em}
.postbody a:link{color:#bed58b;text-decoration: none;}
.postbody a:visited {color:#bed58b;text-decoration: none;}
.postbody a:hover{color:80905c;text-decoration: none;}
.postdesc {font-size: 9pt;font-family: tahoma; ;color:bed58b;padding-bottom: 10px}
.postdesc a{font-size: 9pt;font-family: tahoma;}

.sidebar{line-height: 150%;width: 260px;float: right;text-align: right;padding-right:20px; direction: rtl;}


a:link {color:80905c;text-decoration: none;}
a:visited {color:80905c;text-decoration: none;}
a:hover {color:bed58b;text-decoration: none;}

</style>

<script  language="javascript">
  </script>
<script type="text/javascript" src="http://commenting.persianblog.ir/cc.asp?username=<-BlogId->"></script>
<script></script>

</head>

<body>
<div align="center">
<div class="header" align="center" >
<div class="blogtitle" dir="rtl" ><a href="http://<-BlogId->.persianblog.ir"><-BlogTitle-></a></div>
<div class="blogsubtitle" dir="rtl" ><td width="300" height="25" bgcolor="#ffffff">
      <font size="2" face="tahoma" color="#bed58b">
<marquee direction="right">welcome to my weblog</marquee></font></td>
    </tr>
</div>
<div class="menutop" dir="rtl"><a href="http://<-BlogId->.persianblog.ir"> home </a>|<a href="mailto:<-BlogEmail->"> mail </a>|<a href="http://rbc.najva.ir"> designer
</a>|<a href="<-BlogArchiveLink->"> archive </a>|<a href="<-BlogXmlLink->"> rss </a></div><br>
</div>
<div class="pagebody" dir="rtl">
<div style="float:left;width:610px;text-align:right;padding-left:20px;text-direction:rtl">
<div style="padding:4px"></div>
<blogpost><a id=<#postid#>></a>
<a name="<-postid->"></a>
<div class="posttitle"><a href="<-postLink->"><img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/white-roz/4.gif"                
                    <hr color="#cccccc" size="1"  >
<-PostTitle-></a></div>
<div class="postbody" ><-PostContent-> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost> </div>
<br>
                    <BlogComment>پیام های دیگران(<-count->)</BlogComment>
   
<br>
<br>
<div class="postdesc">
<a  href="<-postLink->" >لینک ثابت</a>
نوشته شده در  <-PostDate->ساعت <-PostTime->  توسط ..:: <-postAuthor-> ::.. 

  </div>             <hr width="70%" size="1" color="#cccccc" align="center" >

</blogpost>
<BlogPage><a id=<#postid#>></a>
<a name="<-postid->"></a>
<div class="posttitle"><a href="<-pageLink->"><img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/white-roz/4.gif"                
                    <hr color="#cccccc" size="1"  >
<-PageTitle-></a></div>
<div class="postbody" ><-PageContent-> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost> </div>
<br>
                     
   
<br>
<br>
<div class="postdesc">
<a  href="<-pageLink->" >لینک ثابت</a>
نوشته شده در  ساعت   توسط ..:: مدیر ::.. 

  </div>             <hr width="70%" size="1" color="#cccccc" align="center" >

</BlogPage>
<BlogArchivePage><a id=<#postid#>></a>
<a name="<-postid->"></a>
<div class="posttitle"><a href="#"><img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/white-roz/4.gif"                
                    <hr color="#cccccc" size="1"  >
عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></a></div>
<div class="postbody" ><BlogArchiveItems>» <a href="<-PostLink->"><-posttitle-></a> :: <-PostDate-><br /></BlogArchiveItems> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost> </div>
<br>
                     
   
<br>
<br>
<div class="postdesc">
<a  href="#" >لینک ثابت</a>
نوشته شده در  ساعت   توسط ..:: مدیر ::.. 

  </div>             <hr width="70%" size="1" color="#cccccc" align="center" >

</BlogArchivePage>
</div>


<div style="padding-left:17px;padding-top:0px">
<div class="sidebar">

                                     <img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/white-roz/4.gif"                
                    <hr color="#cccccc" size="1"  >توضیحات

   <hr color="#cccccc" size="1"  >

<div style="padding-bottom:7px;text-align: justify"  >
    <center><BlogPhoto><center><img src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogAuthor->" /></center></BlogPhoto></center>
   
                                        <br>
                   </div>
     

<br>
                                  <img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/white-roz/4.gif"                
                    <hr color="#cccccc" size="1"  >آمار بازدید
<hr color="#cccccc" size="1">
افراد آنلاین : <script src="http://tools.majidonline.com/online.php?site=http://<-BlogId->.persianblog.ir"></script><br>
بازدیدهای دوستان: <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=http://<-BlogId->.persianblog.ir"></script><br>
<br>
<img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/white-roz/4.gif"                
                    <hr color="#cccccc" size="1"  >آرشیو وبلاگ
<hr color="#cccccc" size="1">
<span dir="ltr">
<BlogArchive><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br /></BlogArchive>
</span>
<br>
<img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/white-roz/4.gif"                
                    <hr color="#cccccc" size="1"  >نویسندگان
<hr color="#cccccc" size="1">
  <BlogAuthors><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a><br /></BlogAuthors>
<br><img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/white-roz/4.gif"                
                    <hr color="#cccccc" size="1"  >لینک دوستان
<hr color="#cccccc" size="1">
<a style="color: #80905c; text-decoration: none;font-family:font-size: 9pt" href="http://rbc.najva.ir">..::قالبساز::..</a>
<br>

<BlogLinks><a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br /></BlogLinks> <a href=http://www.persianblog.ir target=_blank>وبلاگ فارسی</a><br /><a href=http://www.persianweblog.com/templates/ target=_blank>قالب  وبلاگ</a><br /><a href=http://www.persianweblog.com/templates/converter/ target=_blank>مترجم قالب</a><br /><a href=http://www.linkograph.com target=_blank>لینکوگراف</a> <br /><a href=http://www.macromediax.com target=_blank>آموزش طراحی وب</a><br />
<br>


                                   <img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/white-roz/4.gif"                
                    <hr color="#cccccc" size="1"  >طراح قالب
<hr color="#cccccc" size="1">

<br>
<div align=center >
&nbsp;</div>                               


            <div align=center >
    <font color="#bed58b" style="font-size: 9pt">..::پشتیبانی::..</font><br>
    <a href="http://rbc.najva.ir">کانون وبلاگ نویسان مذهبی</a><div align="center"><br> <-BlogCustomHtml-><br /><-persianstat->
 </div>
   <div align="center"><br> <-BlogCustomHtml-><br /><-persianstat-> </div>

   
</div>
    </div>

    <div style="clear: both;"> </div>

</div>
<div class="footer"></div>
</div>
</body>

</html></body>
</html>
</body>
</html>
</body>
</html>

/ 0 نظر / 19 بازدید