قالب انتظار

کد قالب

کد:
<html>
<!-- entezar -- by:rbc.najva.ir -->
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="<-BlogTitle->">
<meta name="generator" content="microsoft frontpage 6.0">
<title><-blogtitle-></title>
<style>
body {font-family: tahoma; font-size: 8pt;color: #000000; background-color: #ebf0fa; text-align: center;}
.center{width:740px;text-align: center;}

.headerbox{height:55px ; color: white;; background-color: #8ba6e4;direction: rtl;}
.blogtitle{font-family: arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;padding-top: 12px;padding-bottom: 10px}
.blogtitle a:link {color:#000099;text-decoration: none;color:white}
.blogtitle a:visited {color:#000099;text-decoration: none;color:white}
.blogtitle a:hover {color:#ff0000;text-decoration: none;color:white}


.blogsubtitle{height:20px;background-color:#cdd9f3;color:black ;font-family: tahoma;font-size: 9pt;padding-bottom: 6px}
.container{padding:1px; color: #000000;text-align=right;direction: rtl;}

.content{padding-left:1px;padding-right:1px;width: 550px;float: right;text-align: right;direction: rtl;}
.sidebar{font-size: 8pt;font-family: tahoma; line-height: 150%;width: 120px;float: left;text-align: right;direction: rtl;}

.posttitle{font-size: 9pt;font-family: tahoma; font-weight: bold ;color:black;padding-top: 6px; padding-bottom: 2px;}
.posttitle a:link {color:black;text-decoration: none;}
.posttitle a:visited {color:black;text-decoration: none;}
.posttitle a:hover {color:navy;text-decoration: none;}

.postbody { border: 2px solid #7a9cf3; font-family: tahoma, sans-serif, sans-serif; direction: rtl; background: #fafbfe url('http://rbc.najva.ir/template/blogfa/entezar1/3.jpg') top center; }
.postbody .toppost { border-bottom: 1px solid #7a9cf3; padding:  0px 20px 3px 20px; background: #8eaeee; }
.postbody .midpost { padding: 15px 25px; }
.postbody .botpost { border-top: 1px solid #7a9cf3; padding: 3px 20px; background: #99bbff; }
.postbody .fullwidth { width: 100%; }

a:link {color:#48552d;text-decoration: none;font-size:11;}
a:visited {color:#48552d;text-decoration: none;font-size:11;}
input {
border: 1px #48552d solid;
background-color: #f5f5f5;
font-family: terminal;
color: #48552d;
padding-left: 2px;
padding-top: 3px;
height: 19px;
}


</style>

<script  language="javascript">
  </script>
<script type="text/javascript" src="http://commenting.persianblog.ir/cc.asp?username=<-BlogId->"></script>
<script>


</script>


</head>
<body style="background-color: #99ccff; background-attachment:fixed">
<div align =center>
<div class ="center">
<div style="background-image: url('http://rbc.najva.ir/template/blogfa/entezar1/1.jpg'); background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; width: 733px; height: 181; color: #bf9975; font-size: 20; padding-top: 35px; background-position: 0% 50%" dir="rtl"><b><h1 dir=rtl align=center>
<font color="#343705" face="2  compset"><-BlogTitle-></font></h1></b></div>
<div class="blogsubtitle" dir="rtl" style="background-color: #99ccff; width:736px; height:21px" >
</div>

<div style="height:100%">
<div class="content">
<blogpost><a id=<#postid#>></a>           

<a name="<*postid*>"></a>
<table border="0" cellpadding="0" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse: collapse; font-family:tahoma; font-size:8pt" width="550" height="71" bordercolor="#7a9cf3">
  <tr>
    <td height="22" style="background-repeat: repeat-x" width="100%" align="center" bordercolor="#7a9cf3" bgcolor="#7a9cf3">
    <div class="posttitle" align="right" style="width: 548px; height: 22px" >
<font color="#eff4e8">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>                                                     
<font color="#008000"><-PostTitle-></font><font color="#eff4e8">
</font></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="border-left:1px solid #41638b; border-right:1px solid #41638b; border-top:1px solid #41638b; padding:5px; color: #000000; background-color: #8eaeee; font-family:tahoma; font-size:9pt" valign="top">
   <div class="postbody" ><-PostContent-> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost><p>&nbsp;</div>
   <div class="postdesc" align="left">
    نویسنده:<-postAuthor->&nbsp;|&nbsp;                                                                                                   
<font color="#48552d"><-PostDate-></font>
  |&nbsp;           
 
                                                                                                 
  </div>
   </td>
  </tr>
    <tr>
    <td style="border-left:1px solid #41638b; border-right:1px solid #41638b; border-bottom:1px solid #41638b; padding:2px; color: #000000; background-color: #7a9cf3; font-family:tahoma; font-size:9pt" valign="top">
   
    <div id=postdesc>
<font color=gray>موضوع:</font>   
  <a href="#"><font color="#48552d">عمومی</font></a>     
   | <a href="<-postLink->" title="link"><font color="#48552d">لینک ثابت</font></a>     
   <BlogComment>پیام های دیگران(<-count->)</BlogComment>   
   
   </div>

         
    </td>
  </tr>

</table>
<br>
</blogpost>
<BlogPage><a id=<#postid#>></a>           

<a name="<*postid*>"></a>
<table border="0" cellpadding="0" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse: collapse; font-family:tahoma; font-size:8pt" width="550" height="71" bordercolor="#7a9cf3">
  <tr>
    <td height="22" style="background-repeat: repeat-x" width="100%" align="center" bordercolor="#7a9cf3" bgcolor="#7a9cf3">
    <div class="posttitle" align="right" style="width: 548px; height: 22px" >
<font color="#eff4e8">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>                                                     
<font color="#008000"><-PageTitle-></font><font color="#eff4e8">
</font></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="border-left:1px solid #41638b; border-right:1px solid #41638b; border-top:1px solid #41638b; padding:5px; color: #000000; background-color: #8eaeee; font-family:tahoma; font-size:9pt" valign="top">
   <div class="postbody" ><-PageContent-> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost><p>&nbsp;</div>
   <div class="postdesc" align="left">
    نویسنده:مدیر&nbsp;|&nbsp;                                                                                                   
<font color="#48552d"></font>
  |&nbsp;           
 
                                                                                                 
  </div>
   </td>
  </tr>
    <tr>
    <td style="border-left:1px solid #41638b; border-right:1px solid #41638b; border-bottom:1px solid #41638b; padding:2px; color: #000000; background-color: #7a9cf3; font-family:tahoma; font-size:9pt" valign="top">
   
    <div id=postdesc>
<font color=gray>موضوع:</font>   
  <a href="#"><font color="#48552d">عمومی</font></a>     
   | <a href="<-pageLink->" title="link"><font color="#48552d">لینک ثابت</font></a>     
       
   
   </div>

         
    </td>
  </tr>

</table>
<br>
</BlogPage>
<BlogArchivePage><a id=<#postid#>></a>           

<a name="<*postid*>"></a>
<table border="0" cellpadding="0" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse: collapse; font-family:tahoma; font-size:8pt" width="550" height="71" bordercolor="#7a9cf3">
  <tr>
    <td height="22" style="background-repeat: repeat-x" width="100%" align="center" bordercolor="#7a9cf3" bgcolor="#7a9cf3">
    <div class="posttitle" align="right" style="width: 548px; height: 22px" >
<font color="#eff4e8">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>                                                     
<font color="#008000">عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></font><font color="#eff4e8">
</font></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="border-left:1px solid #41638b; border-right:1px solid #41638b; border-top:1px solid #41638b; padding:5px; color: #000000; background-color: #8eaeee; font-family:tahoma; font-size:9pt" valign="top">
   <div class="postbody" ><BlogArchiveItems>» <a href="<-PostLink->"><-posttitle-></a> :: <-PostDate-><br /></BlogArchiveItems> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost><p>&nbsp;</div>
   <div class="postdesc" align="left">
    نویسنده:مدیر&nbsp;|&nbsp;                                                                                                   
<font color="#48552d"></font>
  |&nbsp;           
 
                                                                                                 
  </div>
   </td>
  </tr>
    <tr>
    <td style="border-left:1px solid #41638b; border-right:1px solid #41638b; border-bottom:1px solid #41638b; padding:2px; color: #000000; background-color: #7a9cf3; font-family:tahoma; font-size:9pt" valign="top">
   
    <div id=postdesc>
<font color=gray>موضوع:</font>   
  <a href="#"><font color="#48552d">عمومی</font></a>     
   | <a href="#" title="link"><font color="#48552d">لینک ثابت</font></a>     
       
   
   </div>

         
    </td>
  </tr>

</table>
<br>
</BlogArchivePage>

</div>

<div class="sidebar">

<table border="0" cellpadding="0" style="border:1px solid #7a9cf3; border-collapse: collapse; font-family:tahoma; font-size:8pt" width="175">
  <tr>
    <td height="22" style="background-repeat: repeat-x" width="100%" bgcolor="#7a9cf3">
    &nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="line-height: 1.3em;padding:5px;padding-left:10px; color: #000000; border: 1px solid #ffffff; background-color:  #ffffff; font-family:tahoma; font-size:9pt" valign="top" background="http://rbc.najva.ir/template/blogfa/entezar1/2.jpg">
 
   
<br>
                     
                          <center><BlogPhoto><center><img src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogAuthor->" /></center></BlogPhoto></center>
                          <br>
                          <div class="postdesc" align="center">
                           
                          </div>
                     
   
 

<p align="center">
<div style="width: 160px; height: 32px; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; color: #e5bd1c; padding-right: 5px; padding-top: 7px; background-position: 0% 50%">
<font color="#008000">منوی اصلی</font></div>                                                                                                 
                <font color="#343705">
<p><font color="#48552d"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp; </span>                                                                                                   
<img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/asheghane-ali/5.jpg" width="10" height="10"><span lang="fa">&nbsp;
</span></font>

<a href="http://<-BlogId->.persianblog.ir" style="color: navy; text-decoration: none"><font color="#48552d">
صفحه اصلی</font></a><font color="#48552d"><br>                                                                                                   
&nbsp;&nbsp;                                                                                                   
                                         

<img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/asheghane-ali/5.jpg" width="10" height="10">&nbsp;                                                                       
        </font><a href="mailto:<-BlogEmail->" style="color: navy; text-decoration: none"><font color="#48552d">
ایمیل</font></a><font color="#48552d"><br>
&nbsp;&nbsp;                                 
<img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/asheghane-ali/5.jpg" width="10" height="10">&nbsp;                                 
<a href="ymsgr:sendim?yahoo_id" >یــ<img border=0 src="http://opi.yahoo.com/online?u=yahoo_id> &amp;m=g&amp;t=0" style="width:0;" onload="this.style.width='';" align=absmiddle>ــاهـو</a> <br>
&nbsp;&nbsp;                                 
                                                                 
<img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/asheghane-ali/5.jpg" width="10" height="10">&nbsp;                                                                       
        <a href="http://www.persianweblog.com" style="color: navy; text-decoration: none" target="_blank"><font color="#48552d">
پرشین وبلاگ</font></a><br>                                                   

</p>


<p align="center">
<div style="width: 160px; height: 32px; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; color: #e5bd1c; padding-right: 5px; padding-top: 7px; background-position: 0% 50%">
<font color="#008000">نویسندگان</font></div>                                                       
</font>
<div align="center"><br>
<BlogAuthors><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a><br /></BlogAuthors>               
<br>

               </div>


<p align="center">
<div style="width: 160px; height: 32px; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; color: #e5bd1c; padding-right: 5px; padding-top: 7px; background-position: 0% 50%">
<font color="#008000">آرشیو مطالب</font></div>                                                                     
<div align="center"><br>
<BlogArchive><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br /></BlogArchive>                 

<br>

               </div>

<p align="center">
<div style="width: 160px; height: 32px; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; color: #e5bd1c; padding-right: 5px; padding-top: 7px; background-position: 0% 50%">
<font color="#008000">آرشیو موضوعی</font></div>                                                                     
<div align="center"><br>
<blogcategories>
<a href="<-categorylink->"><-categoryname-></a>       
<br>       
</blogcategories>             
<br>

               </div>

<p align="center">
<div style="width: 160; height: 32; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; color: #e5bd1c; padding-right: 5px; padding-top: 7px; background-position: 0% 50%">
<font color="#008000">پیوندها</font></div>                                                                                   
<div align="center">
<br>
<BlogLinks><a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br /></BlogLinks> <a href=http://www.persianblog.ir target=_blank>وبلاگ فارسی</a><br /><a href=http://www.persianweblog.com/templates/ target=_blank>قالب  وبلاگ</a><br /><a href=http://www.persianweblog.com/templates/converter/ target=_blank>مترجم قالب</a><br /><a href=http://www.linkograph.com target=_blank>لینکوگراف</a> <br /><a href=http://www.macromediax.com target=_blank>آموزش طراحی وب</a><br />               

               </div>


<p align="center">
<div style="width: 160px; height: 32px; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; color: #e5bd1c; padding-right: 5px; padding-top: 7px; background-position: 0% 50%">
<font color="#008000">طراح قالب</font></div>                                                                                                   
<div align="center">
<br>
</font><a href="http://5yuo.muslimblog.ir/">                                                                                                 
                <font color="#48552d">
مونسم خدا</font></a><font color="#343705"><br>                                             
<div align="center"><br><a style=" width:70px; color: #ffffff; text-decoration: none; font-family: arial; font-size: 8pt; border: 1px solid #ff9955;  background-color: #ff6625" href="<-BlogXmlLink->">&nbsp;
rss 2.0 &nbsp;</a>                                   

               </div> <br>


               </div>


<p align="center">
<div style="width: 160px; height: 32px; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; color: #e5bd1c; padding-right: 5px; padding-top: 7px; background-position: 0% 50%">
<font color="#008000">پشتیبانی</font></div>                                                                   
<div align="center">
<br>
<a href="http://rbc.najva.ir" style="color: navy; text-decoration: none" target="_blank"><font color="#48552d">
کانون وبلاگ نویسان مذهبی</font></a>                                                            </div>

   

   

    <font color="#0000ff">
<p align="center">&nbsp;</font></td>
  </tr>
<tr>
    <td height="22" style="background-repeat: repeat-x" width="100%" bgcolor="#7a9cf3">
    &nbsp;</td>

</tr>
</table>

</body>

</html>


تذکر:
دوستان عزیز  اگر مایل هستید آنلاین بودن شما در یاهو مسنجر برای بازدیدکنندگان وبلاگتان قابل مشاهده باشد می بایست عبارت yahoo_id را در کد قالب جستجو کرده و بجای آن آیدی خود در یاهو مسنجر را قرار دهید.


دعا بفرمایید  یا زهرا.س

/ 0 نظر / 15 بازدید