/ 2 نظر / 11 بازدید

قرم ساخ ویروس می زاری ها

یه دوست

ویروسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!! اگه ویروسه نصبش نکنم من سیستمم همین جوریش خیلی داغونه!!!!!! آخه مگه مریضی ویروس میذاری!!!!!