قالب صورتی

کد قالب :

کد:
<html>
<!--roya-pink--by:rbc.najva.ir-->
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="<-BlogTitle-> - welcome to my weblog">
<meta name="keywords" content="<-BlogTitle->,, blog, weblog, persian,iran, iranian, farsi, weblogs, blogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<meta name="generator" content="blogfa.com">
<title><-BlogTitle-></title>

<style>
body{font-family:tahoma;font-size: 10pt;padding:0px;margin:0px;background: #ffffff color:white;scrollbar-face-color: #fdc1b2;scrollbar-highlight-color:white; scrollbar-shadow-color:#b00; scrollbar-3dlight-color:white; scrollbar-arrow-color:white; scrollbar-track-color:#ffffff; scrollbar-darkshadow-color: white}
   
.header{width:900px;height:275px;background-image: url('http://rbc.najva.ir/template/persianblog/soorati/3.gif'); background-repeat: no-repeat}
.pagebody{width:900px;background-image: url('http://rbc.najva.ir/template/persianblog/soorati/5.gif'); background-repeat: repeat-y}
.footer{width:900px;height:50px;background-image: url('http://rbc.najva.ir/template/persianblog/soorati/4.gif'); background-repeat: no-repeat}

.blogtitle{float:left;width:540px; color:cc3399;font-family: tahoma; font-size: 16pt; padding-top: 100px;padding-bottom: 15px}
.blogtitle a:link {color:cc3399;text-decoration: none;}
.blogtitle a:visited {color:cc3399;text-decoration: none;}
.blogtitle a:hover {color:cc3399;text-decoration: none;}

.blogsubtitle{float:left;width:540px; color:#000000 ;font-family: tahoma;font-size: 10pt; padding-left:40px; padding-bottom: 6px}

.posttitle{font-size: 9pt;font-family: tahoma; font-weight: bold ;color:#cc3399;padding-top: 6px; padding-bottom: 2px;}
.posttitle a:link {color:#cc3399;text-decoration: none;}
.posttitle a:visited {color:#cc3399;text-decoration: none;}
.posttitle a:hover {color:000000;text-decoration: none;}

.postbody {padding-right: 5px ;font-size: 10pt;font-family: tahoma;color:black;padding-top: 1px; padding-bottom: 2px;;line-height:1.5em}
.postbody a:link{color:#cc3399;text-decoration: none;}
.postbody a:visited {color:#cc3399;text-decoration: none;}
.postbody a:hover{color:000000;text-decoration: none;}
.postdesc {font-size: 10pt;font-family: tahoma; ;color:666666;padding-bottom: 10px}
.postdesc a{font-size: 10pt;font-family: tahoma;}

.sidebar{line-height: 150%;width: 230px;float: left;text-align: right;direction: rtl;}

.menutop{font-size: 8pt;font-family: tahoma;font-weight: bold  ;color:000000 ;padding-bottom: 10px}

a:link {color:cc3399;text-decoration: none;}
a:visited {color:cc3399;text-decoration: none;}
a:hover {color:000000;text-decoration: none;}

</style>

<script  language="javascript">
  </script>
<script type="text/javascript" src="http://commenting.persianblog.ir/cc.asp?username=<-BlogId->"></script>
<script><!--body--hamraz-->

</script>

</head>

<body>
<div align="center">
<div class="header" align="center" >
<div class="blogtitle" dir="rtl" ><a href="http://<-BlogId->.persianblog.ir"><-BlogTitle-></a></div>
<div class="blogsubtitle" dir="rtl" ><td width="500" height="25" bgcolor="#ffffff">
      <font size="2" face="tahoma" color="#000000">
<marquee direction="right">welcome to my weblog</marquee></font></td>
    </tr>
</div>

</div>
<div class="pagebody" dir="rtl">
<div style="float:right;width:560px;text-align:right;padding-right:40px;text-direction:rtl">
<div style="padding:4px"></div>
<blogpost><a id=<#postid#>></a>
<a name="<-postid->"></a>
<div class="posttitle"><a href="<-postLink->"><img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/soorati/1.gif"                
                <hr color="#cc3399" size="1"  ><-PostTitle-></a></div>
<div class="postbody" ><-PostContent-> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost> </div>
                 <BlogComment>پیام های دیگران(<-count->)</BlogComment>
   <br>
<br>
<div class="postdesc">
                  <a  href="<-postLink->" >لینک ثابت</a>
نوشته شده در  <-PostDate->ساعت <-PostTime->  توسط ..::<-postAuthor->::.. 
                                                                         </div>            
                    <hr width="70%" size="1" color="#cc3399" align="center" >

</blogpost>
<BlogPage><a id=<#postid#>></a>
<a name="<-postid->"></a>
<div class="posttitle"><a href="<-pageLink->"><img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/soorati/1.gif"                
                <hr color="#cc3399" size="1"  ><-PageTitle-></a></div>
<div class="postbody" ><-PageContent-> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost> </div>
                 
   <br>
<br>
<div class="postdesc">
                  <a  href="<-pageLink->" >لینک ثابت</a>
نوشته شده در  ساعت   توسط ..::مدیر::.. 
                                                                         </div>            
                    <hr width="70%" size="1" color="#cc3399" align="center" >

</BlogPage>
<BlogArchivePage><a id=<#postid#>></a>
<a name="<-postid->"></a>
<div class="posttitle"><a href="#"><img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/soorati/1.gif"                
                <hr color="#cc3399" size="1"  >عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></a></div>
<div class="postbody" ><BlogArchiveItems>» <a href="<-PostLink->"><-posttitle-></a> :: <-PostDate-><br /></BlogArchiveItems> ... <BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost> </div>
                 
   <br>
<br>
<div class="postdesc">
                  <a  href="#" >لینک ثابت</a>
نوشته شده در  ساعت   توسط ..::مدیر::.. 
                                                                         </div>            
                    <hr width="70%" size="1" color="#cc3399" align="center" >

</BlogArchivePage>
</div>

<!--end body--rbc-->

<!--rbc--najva-->

<div style="padding-left:30px;padding-top:7px">
<div class="sidebar">
<div class="menutop" dir="rtl"><a href="http://<-BlogId->.persianblog.ir">home</a>|<a href="mailto:<-BlogEmail->">mail</a>|<a href="http://rbc.najva.ir">designer</a>|<a href="<-BlogArchiveLink->">archive</a>|<a href="<-BlogXmlLink->">rss</a></div><br>
       <img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/soorati/1.gif"                  <hr color="#cc3399" size="1"  >
                                         توضیحات وبلاگ
                                 <hr color="#cc3399" size="1"  >

          <div style="padding-bottom:7px;text-align: justify"  >
    <center><BlogPhoto><center><img src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogAuthor->" /></center></BlogPhoto></center>
   
                                               <br>
                                         <br>
                                      </div>
     

        <img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/soorati/1.gif"                 <hr color="#cc3399" size="1"  >
                                      منوی اصلی
                                <hr color="#cc3399" size="1"  >
 
<a href="http://<-BlogId->.persianblog.ir">صفحه نخست</a><br>
<a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a><br>
<a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو وبلاگ</a><br>
<br>
        <img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/soorati/1.gif"                 <hr color="#cc3399" size="1"  >
                                                  آمار بازدید
                                 <hr color="#cc3399" size="1">
افراد آنلاین : <script src="http://tools.majidonline.com/online.php?site=http://<-BlogId->.persianblog.ir"></script><br>
بازدیدهای دوستان: <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=http://<-BlogId->.persianblog.ir"></script><br>
                       <br>

                                 

   <img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/soorati/1.gif"                 <hr color="#cc3399" size="1"  >
                                       آرشیو وبلاگ
                                <hr color="#cc3399" size="1">
<span dir="ltr">
<BlogArchive><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br /></BlogArchive>
</span>
      <br>
         <img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/soorati/1.gif"                 <hr color="#cc3399" size="1"  >
                                        نویسندگان
                                <hr color="#cc3399" size="1">
  <BlogAuthors><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a><br /></BlogAuthors>
              <br>      <img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/soorati/1.gif"                 <hr color="#cc3399" size="1"  >
                                       لینک دوستان
                                <hr color="#cc3399" size="1">
<a style="color: #‍cc3399; text-decoration: none;font-family:font-size: 10pt" href="http://rbc.najva.ir/"    >
   قالبساز</a>
                                 <br>
                                     <BlogLinks><a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br /></BlogLinks> <a href=http://www.persianblog.ir target=_blank>وبلاگ فارسی</a><br /><a href=http://www.persianweblog.com/templates/ target=_blank>قالب  وبلاگ</a><br /><a href=http://www.persianweblog.com/templates/converter/ target=_blank>مترجم قالب</a><br /><a href=http://www.linkograph.com target=_blank>لینکوگراف</a> <br /><a href=http://www.macromediax.com target=_blank>آموزش طراحی وب</a><br />
                                <br>


        <img border="0" src="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/soorati/1.gif"                 <hr color="#cc3399" size="1"  >
                                          طراح قالب
                                 <hr color="#cc3399" size="1">
                     <br>
<div align=center >
&nbsp;</div>           

            <div align=center >
    <font color="#000000" style="font-size: 10pt">پشتیبانی</font><br>
    <a href="http://rbc.najva.ir">کانون وبلاگ نویسان مذهبی</a>
    </div>
                  </div>
      </div>

<div style="clear: both;"> </div>
    <div style="clear: both;"> </div>


<!--roya-pink--by:rbc.najva.ir-->

</div>
<div class="footer"></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</body>

</html></body>
</html>
/ 1 نظر / 11 بازدید
ام.ال

وب عالی من پیش ریاضی هستم خوش حال می شم به من هم سر بزنی ومطالب برام بفرستی با تشگر