قالب نوت بوک

کد قالب :

کد:
<html>
<!--notbook-->
<head>
<title><-blogtitle-></title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-blogtitle->" href="<-blogxmllink->" />
<style>
<!--
body {padding:0 0 0 0;margin:0px;font-family:tahoma;font-size:8pt;background:white url('') repeat-x}
a, a:visited {color:#7599b7;text-decoration: none}a:hover {color:#497ca7;text-decoration: none}
#page{width:780px}img {border: 0px}
#header{width:780px;height: 151px;background:white url('http://rbc.najva.ir/template/persianblog/notebook/header.jpg') no-repeat; }
#content{float:left;background:url('http://rbc.najva.ir/template/persianblog/notebook/back.jpg') repeat-y; }
#space{margin:0;padding-top:0px}
#blogtitle{width: 550px;color:#878584;font-family:verdana; font-size:16pt;font-weight:bold;text-align:right;padding-right:100px;padding-top:80px}
#blogdesc{width: 550px;margin-top: 10px;color:#999;font-family: tahoma; font-size: 9pt;text-align:right;padding-right:100px;direction: rtl}
#main{float:right;width:550px;text-align:right}
#postdate{color:#7599b7;padding:3px 0 0 0;margin:0 38px 0 20px;direction:rtl}
#posttitle{color:#e9a498;font-size:9pt;font-weight:bold;border-bottom: 1px dotted #888685;padding:15px 0 3px 0;margin:7px 38px 0 20px}
#postbody{padding:6px 0 7px 0;margin:3 38px 0 20px;font-family:tahoma;font-size:9pt;line-height:1.5em;text-align:right;border-top: 1px dotted #888685;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{margin:0 38px 0 20px;text-align:right;direction: rtl;color:#000;font-size:7pt;border-bottom: 1px dotted #888685;padding-bottom: 5px}#postdesc a{font-size:8pt}
#sidebar{float:left;width:190px;text-align:right;color:#878584;line-height: 1.5em;padding-bottom:15px}
#sidebar h2{padding:0;margin:15px 10px 8px 27px;font-size:8pt;border-bottom:1px dotted #5e5d5d;padding-bottom:3px}
#sidebar ul{padding:0;margin:0px;list-style-type:none;direction:rtl}#sidebar li{padding-right:19px}
#photo{padding-bottom:2px;padding-top:15px;text-align:right;padding-right:10px}
#about{text-align: justify;padding:5px 15px 0 25px;margin:0px 0px 0px 3px;color:#7599b7;direction:rtl}
#custom{width:200px;overflow:auto;text-align:center;color:#7599b7;margin-top:10px;margin-left: 10px;direction:rtl}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function getbc(lngpostid)
{
inttimezone=<-blogtimezone->;
strblogid="<-blogid->";
intcount=-1;
strresult="";
try {
for (i=0;i<blogcomments.length;i+=2)
{
if (blogcomments[i]==lngpostid)
intcount=blogcomments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intcount==-1)  strresult="آرشیو نظرات";
if ( intcount==0)  strresult="نظر بدهید";
if ( intcount==1)  strresult="یک نظر";
if ( intcount>1)  strresult=intcount + " نظر" ;
strurl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strblogid + "&postid=" + lngpostid + "&timezone=" + inttimezone ;
strresult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strurl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strresult + " </a>" ;
document.write ( strresult ) ;
}
function openld()
{
window.open('linkdump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>

<body>
<div align=center>
<div id=page>
<div id=header align ="right">
<div align="left" style="float: left">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="200" height="146">
<tr>
<td width="200" height="146" valign="top">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="198">
<tr>
<td height="61"> </td>
</tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="199">
<tr>
<td height="84" valign="top">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="182" height="80" style ="padding-top: 5px">
<tr>
<td height="50" align="center" width="182" > &nbsp;<p> &nbsp;
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div id=blogtitle><span style="font-weight: 400"><-blogtitle-></span></div>
<div id=blogdesc><-blogdescription-></div></div>
<p id=space></p>
<div id=content>
<div id=sidebar>
<blogprofile>
<blogphoto><div id=photo><img src="<-blogphotolink->"></div></blogphoto>
<div id=about><-blogabout-></div>
</blogprofile>
<h2><span style="font-weight: 400">منوی اصلی</span></h2>
<ul><li><a href="<-blogurl->">صفحه نخست</a>
<li><a href="mailto:<-blogemail->">پست الکترونیک</a>
<li><a href="<-blogarchivelink->">آرشیو مطالب</a></li>
</ul>
<blogauthorsblock>
<h2><span style="font-weight: 400">نویسندگان</span></h2>
<ul><blogauthors><li><a href="<-authorlink->"><-authorname-></a></blogauthors></li></ul>
</blogauthorsblock>
<h2><span style="font-weight: 400">آرشیو مطالب</span></h2>
<ul><blogarchive><li><a href="<-archivelink->"><-archivetitle-></a></blogarchive></li></ul>
<blogcategoriesblock>
<h2><span style="font-weight: 400">آرشیو موضوعی</span></h2>
<ul><blogcategories><li><a href="<-categorylink->"><-categoryname-></a></blogcategories></li></ul>
</blogcategoriesblock>
<h2><span style="font-weight: 400">پیوندها</span></h2>
<ul><bloglinks><li><a target="_blank" href="<-linkurl->"><-linktitle-></a></bloglinks><li>
<a target="_blank" title="کانون وبلاگ نویسان مذهبی" href="http://rbc.najva.ir/">:: طراح قالب ::</a></li></ul>
<bloglinkdumpblock>
<h2><span style="font-weight: 400">پیوندهای روزانه</span></h2>
<ul><bloglinkdump><li><a target="_blank" href="<-linkurl->" title="<-linkdescription->"><-linktitle-></a></bloglinkdump>
<li><a href="javascript:void(0)" onclick ="openld();">تمام پیوندها</a></li></ul>
</bloglinkdumpblock>
<h2><span style="font-weight: 400">آمار وبلاگ</span></h2><ul style=color:#7599b7><li>
افراد آنلاین: <script src="http://tools.majidonline.com/online.php?site=<-blogurl->"></script><li>
<script src="http://www.webworld.ir/tools/counter/?d=<-blogid->"></script></li></ul>
<h2><span style="font-weight: 400">طراح قالب</span></h2><center style="padding-left: 10px" >
<font color="#0000ff">&nbsp;<br>powered by<br></font>
<a href="http://rbc.najva.ir/"><font color="#0000ff">
<a title="کانون وبلاگ نویسان مذهبی" href="http://rbc.najva.ir/">rbc.najva.ir</a></font></a><a title="کانون وبلاگ نویسان مذهبی" href="http://rbc.najva.ir/"><font color="#0000ff">/</font></a></center>
<div id=custom><-blogcustomhtml-></div>
</div>
<div id=main>
<blogfa>
<div id=posttitle><font color="#0000ff"><-posttitle-></font></div>
<div id=postdate><font color="#00ffff">تاریخ:</font> <font color="#0099ff"><-postdate-></font>
<font color="#00ffff">ساعت</font> <font color="#0099ff">:<-posttime-></font></div>
<div id=postbody><-postcontent-><blogextendedpost><br><a href="<-postlink->">
<font color="#0000ff">ادامه مطلب</font></a></blogextendedpost></div>
<div id=postdesc><font color="#00ffff">نوشته شده توسط</font> <a href="mailto:<-postauthoremail->">
<font color="#0099ff"><-postauthor-></font></a> | <font color="#00ffff">موضوع:
</font> <a href="/cat-<-postcategoryid->.aspx"><font color="#0099ff"><-postcategory-></font></a> | <a href="<-postlink->" title="link">
<font color="#0099ff">لینک ثابت</font></a><blogcomment> | <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">getbc(<-postid->);</script></span></blogcomment></div>
</blogfa>
</div></div>
</div></div>
<div align="center" style ="margin-left: 2px">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="780" height="97" background="http://rbc.najva.ir/template/persianblog/notebook/footer.jpg">
<!-- mstabletype="nolayout" -->
<tr>
<td height="97" width="780" valign="bottom"><font size="1">© this template designed by
</font><span lang="fa"><a href="http://rbc.najva.ir/">
<font color="#0000ff" size="2">کانون وبلاگ نویسان مذهبی</font></a></span></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
<!-- designed by کانون وبلاگ نویسان مذهبی -http://rbc.najva.ir/ -->
</html>
/ 0 نظر / 23 بازدید